Případová studie

Geneea NLP v platformě Keboola

Keboola poskytuje svým zákazníkům dokonalé řešení pro extrakci strukturovaných dat z nejrůznějších zdrojů včetně sociálních sítí, webových služeb a interních databází. Umožňuje jejich kombinování, úpravu, analýzu a ukládání a v neposlední řadě i vizualizaci výsledků. Stále častěji se však zákazníci Kebooly začali zajímat i o možnosti práce s nestrukturovanými textovými daty.

V reakci na tyto požadavky se Keboola obrátila k Geneee s návrhem na spolupráci. Integrovali jsme náš výkonný NLP software do platformy Keboola Connection, která tak nyní zákazníkům umožňuje zpracovávat velké množství textu a výsledky analýz vizualizovat.

Interpretor
Stylistic element
Situace

Situace

  • Keboola se specializuje na analýzu strukturovaných dat
  • Nárůst poptávky po analýze textových dat
Řešení

Řešení

  • Integrovat NLP platformu Geneea do Kebooly
  • Zajistit automatický přístup ke všem zdrojových i cílovým komponentám
Stylistic element
Výsledky

Výsledky

  • Automatický přístup k textové analýze bez nutnosti vytvářet nové rozhraní
  • Možnost načítání dat z mnoha systémů (např. Salesforce.com)
  • Vizualizace textových dat v různých systémech jako Tableau, GoodData atd.
Stylistic element
Readers, writers and applications of Keboola Connection
Stylistic element

O Keboole

Keboola je česká technologická firma založená v roce 2008. Její cloudová platforma pomáhá firmám zjednodušit přístup k datům, zvýšit jejich kvalitu a zkrátit dobu analýzy. Nabízí bezpečný prostor pro spolupráci a nástroje, které mohou používat i lidé bez technického vzdělání. Keboola sídlí v Praze a její pobočky najdete kromě Brna ještě v Chicagu, USA a v kanadském Vancouveru.

Další případové studie