Interpretor
Všestranné NLP API

Využijte umělou inteligenci naší NLP platformy Interpretor, abyste zjistili, co se ukrývá ve zpětné vazbě od vašich zákazníků, v novinových článcích, příspěvcích na sociálních sítích, blozích, e-mailech nebo právních dokumentech ve vašich archivech. Vyzkoušejte, jak je Interpretor výkonný, přizpůsobitelný a škálovatelný.

Vyzkoušejte naše demo!
Interpretor

Naši zákazníci

Přizpůsobitelné

Používejte své vlastní slovníky, štítky a kategorie. Nechte si vyladit vlastní soukromý analyzátor podle svých dat a potřeb.

Čisté a snadno použitelné API

Použijte naše REST API k integraci funkcí Interpretoru do svého pracovního postupu. Nebo použijte SDK.

Hotové domény

Předkonfigurováno pro zprávy, pohostinství, bankovnictví a další.

Zjistěte více

Integrace s Keboolou

Volání Interpretoru z Kebooly je otázkou několika kliknutí.

Zjistěte více

Funkce

Předzpracování & nízkoúrovňové NLP funkce

Oprava

Proveďte základní opravu pravopisu u všech slov v dokumentu.

Morfologie

Najděte pro každé slovo jeho slovníkovou formu a slovní druh.

Morphology

Vztahy

Summarize what actions are expressed in the text (i.e., who did what to whom)

Vysokoúrovňové NLP funkce

Záměr

Identifikujte problém zákazníka nebo požadovanou akci a připojte svého chatbota.

ztracená kreditní karta koupit letenku

Kategorie

Přiřaďte texty do předdefinovaných kategorií. Používejte standardní kategorie, jako je IAB, IPTC, naše předem připravené kategorie pro restaurace VoC nebo kategorie vlastní.

technická podpora fakturace storno

Podporované jazyky

Veřejné API podporuje angličtinu, češtinu, francouzštinu, holandštinu, němčinu a slovenštinu.

Podpora pro polštinu a španělštinu je dostupná v beta verzi.

V případě potřeby jsme pro nový jazyk schopni přidat podporu do dvou týdnů.

Jak to funguje

Technické detaily

Interpretor používá k analýze každého dokumentu řadu modulů. K získání nejlepších možných výsledků používáme kombinaci modulů strojového učení (neuronové sítě, podpůrné vektorové stroje, podmíněná náhodná pole, maximální entropii atd.), modely založené na pravidlech a rozsáhlé znalostní databáze. Jak celý proces, tak jednotlivé moduly lze přizpůsobit pro konkrétní případ použití.

krok 1

Preprocessing

 • Konverze formátu
 • Detekce jazyka
 • Rozdělení do vět
 • Tokenizace

krok 2

Gramatika

 • Oprava
 • Lematizace
 • Morfologické značkování
 • Syntaktická struktura

Step 3

Entity

 • Detekce
 • Standardizace
 • Disambiguace
 • Linking

krok 4

Jiné

 • Vztahy
 • Sentiment
 • Kategorizace
 • Intent
co dalšího?

Zdroje

Vše co potřebujete pro integraci našeho Interpretoru do vašeho řešení

VYZKOUŠEjTE API ZDARMA